ƏYİŞDƏNƏ

(Oğuz)
üskük. – Əyişdənəni barmağa taxıb partal tikillər

Bir cevap yazın