ƏYİRTMƏX’

(Cəbrayıl, Qarakilsə, Zəngilan)
vurmaq. – Ağajnan birin itə nətə:r əyirtdisə, zingildiyə-zingildiyə qaşdı (Zəngilan)

Bir cevap yazın