ƏYAZIMAX

(Qazax)
bax ayazımax . – Çoxuydu xəsdənin dünən isdiliyi, büyün bir az əyazıyıf

Bir cevap yazın