ƏYAXLI

(Qazax, Şuşa)
bax ayaxlı . – Əyaxlı olmasa, yuxanı yaymağ olmaz (Şuşa)

Bir cevap yazın