ƏYAXÇI

(Qazax)
idarə xidmətçisi, kuryer. – İdarada əyaxçı olar; – Əyaxçını göndərer ki, gedif onu ça:rsın

Bir cevap yazın