ƏYAX

(Ağdam, Şuşa, Zəngilan)
dəfə. – Üç əyax da gətirsəη qutarar (Ağdam); – Böyün neçə əyax dərz gətirdı͂:z (Zəngilan); – İki əyax getdim, ta gedəmmədim, yaman yorulmuşdum (Şuşa)

Bir cevap yazın