ƏVLƏD

(Cəlilabad, Yardımlı, İmişli)
qohum. – Yavərnən əvlədük; – Onın nənəsi sizə əvləd oley dənə (Cəlilabad)

Bir cevap yazın