ƏVDİMƏX’

I
(Cəbrayıl, Qarakilsə, Meğri, Zəngilan)
bax evdirməx’ . – Bacı, yerə tökülən bığdanı bir-bir əvdi; – Niyə buni indiya kimin əvdiyib qurtarmamısan? (Meğri); – Yerə tökülən buğdaların hamısın əvdi töx’ bura (Cəbrayıl); – Toyuxlar bir-bir əvdiyillər (Qarakilsə)
II
(Çənbərək)
yemək. – İki xamralı əvdidi Parax Mühər

Bir cevap yazın