ƏVƏNÇİ

(Qazax, Tovuz)
bax əbəçi . – Əvənçi uşağı tutor, boylum, kövəyin kəser (Qazax)

Bir cevap yazın