ƏVƏLƏN-GƏVƏLƏN

əvələn-gəvələn danışmağ:
(Salyan, Yardımlı)
boşboşuna danışmaq, yersiz danışmaq. – İsmayıl həməşə məclisdə əvələn-gəvələn danışır (Salyan)

Bir cevap yazın