ƏVƏDƏMƏX’

(İmişli)
bax əbədimək I. – Beyjə arıx danamız əvədəmişdi, gedif durğuzdux
◊ Əvədəyə düşmək (Qarakilsə, İmişli) – yıxılıb arxası üstə qalmaq. – Sarı inək axşam əvədəyə düşmişdü (Qarakilsə); – Heyvan əvədiyə düşüb (İmişli)

Bir cevap yazın