ƏVƏ

(Borçalı, Kürdəmir)
şiş. – Mahmıdın çiynində əvə var (Borçalı); – Həmidin boğazınnan əvə çıxıb (Kürdəmir)

Bir cevap yazın