ƏTXƏRCİ

(Şərur)
üzüm növü. – Ətxərci: n gilələri aralı olur, topxərcinki sıx

Bir cevap yazın