ƏTTƏBALA

(Kürdəmir)
çılpaq, lüt. – Bı əttəbala uşaxlara ləlbəydə çay ver

Bir cevap yazın