ƏTSİMƏG

(Cəlilabad)
könlü ət istəmək. – Nə bildüz biz ətsimişüg, ət gətdüz

Bir cevap yazın