ƏTOTU

(Ağdam, Ağdərə, Xocavənd, Şuşa)
nanə qoxulu, yeməli yabanı bitki adı. – Ətotunu bozbaşa tökürüx’ (Şuşa)
◊ Ətpalçığı (Cəlilabad) – sarı, gilli torpaq. – Canuyçın, topacan gedir çarx, ətpalçığıdı

Bir cevap yazın