ƏTƏYLİG

(İmişli)
qadın bəzəyi. – Gönnəgin ətəgində ətəylig olardı gümüşdən

Bir cevap yazın