ƏTƏX’

(Borçalı)
qadın paltarı adı. – Səhnə özünə bir ətəx’ tix’di

Bir cevap yazın