ƏSRİX’

(Qazax)
ucaboylu, əndamlı qadın

Bir cevap yazın