ƏSRƏGLƏMƏG

(İmişli)
qızmış, coşmuş dəvəyə buruntaq vurmaq

Bir cevap yazın