ƏSNƏX’

(Meğri, Zəngilan)
axmaq, ağılsız. – Hilal əsnəx’ kişidi (Zəngilan); – Şükürün gədəsi Salman elə xıcca vaxdınnan əsnəx’ gədeydi (Meğri)

Bir cevap yazın