ƏSMAN

(Salyan, Yardımlı)
göy, səma
◊ Əsmana çəkməg – ağrıtmaq, əziyyət vermək. – Dişimin ağrısı bı gecə məi əsmana çəkdi (Salyan)

Bir cevap yazın