ƏŞMƏNGİ

I
(Zaqatala)
yaltaq
II
(Qax)
görməmiş
III
(Qax)
qanmaz. – Diyəni qanası doqul (deyil), əsmənginin biridi

Bir cevap yazın