ƏSMƏ

ƏSMƏ I is. bot. Çöl bitkisi. Talada əsmə əlindən yerimək mümkün deyildi.

ƏSMƏ II is. Titrəmə, titrəyiş. Məs geyinib, məsi var; Canında əsməsi var (Bayatı).

ƏSMƏ III is. Çarşabın bir növü. Əsmə çarşab aldıra qızı; Qızıl qolbaq aldıra qızı (“Azərb. folkloru antologiyası”).

 

ƏSMƏ sözü nədir? – ƏSMƏ sozu nedir? – ƏSMƏ sözünun mənası – ƏSMƏ sozunun omonimi – ƏSMƏ sözünün omonimi – ƏSMƏ omonimi – ƏSMƏ basqa menasi var mi? – ƏSMƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın