ƏSİX’MƏX’

(Gədəbəy)
dirçəlmək, ətəqana gəlmək. – Sırahayün aldığımız quzu əsix’mə:if hələ, gözdə-qulaxdo:lun bir müdət

Bir cevap yazın