ƏŞANEX’

(Meğri)
dinc durmayan, sakitlik bilməyən. – Bu vəzirin bir əşanex’ arvadı uley

Bir cevap yazın