ƏRYƏL

(Gədəbəy)
kotana qoşulan birinci cüt öküz

Bir cevap yazın