ƏRXƏC

(Qax, Yardımlı)
bax arxac. – Qoyun hini ərxəcə yığılmalı hələtdi (Qax)

Bir cevap yazın