ƏRKANSIZ

(Beyləqan)
insafsız, rəhmsiz. – Sən laf ərkansızın birisən

Bir cevap yazın