ƏRKƏRİ

(Bakı)
tez yetişən üzüm növü

Bir cevap yazın