ƏRİŞDƏLİ

(Qazax, Tovuz)
əriştə ilə hazırlanan xörək növü. – Ərişdəli də xörəx’di, ərişdəli düyüdən, bir də ətdən hazırlaner (Qazax)

Bir cevap yazın