ƏRDOV

(Qax, Zaqatala)
başqasını qorxutmaq üçün xəyali varlıq, qulyabanı

Bir cevap yazın