ƏRDƏMSİZ

(İmişli, Naxçıvan, Şərur)
zəif, gücsüz, bacarıqsız. – Bizim biriqadirin atı ərdəmsizdi (Naxçıvan); – Ərdəmsiz adam deyər: biyişi görmək olmaz (İmişli)

Bir cevap yazın