ƏRDƏMLİ

(Ağdam, Culfa, Füzuli, Mingəçevir, Naxçıvan, Ordubad, Şamaxı, Ucar)
güclü, bacarıqlı, qüvvətli. – Ərdəmli kişidi o (Füzuli); – Qolxozun arabasına qoşulmuş at ərdəmlidi (Ordubad); – Mitəllimdi, Ələkbərdi ərdəmlidi (Culfa); – Bu yerlərdə ərdəmli adam çox olub (Şamaxı)

Bir cevap yazın