ƏRDƏDƏVƏRDƏ

(Bakı)
yöndəmsiz, kobud. – Lap yekəlib ərdədəvərdə olub

Bir cevap yazın