ƏRBƏŞİX’

(Tovuz)
bax ərbeşix’ . – Ərbəşix’ məşəni qoryurdu

Bir cevap yazın