ƏRƏVAŞDƏMEG

(Bakı)
seyrəltmək. – Ağacdər qəblə getirib, sən hindi başdi:rsən ərəvaşdəmegə

Bir cevap yazın