ƏRƏMŞİMƏG

(Salyan)
həvəslənmək. – Həyasız adama üz versön, day da ərəmşiyər

Bir cevap yazın