ƏRƏMİX’LƏMƏX’

(Qazax)
doğmaq qabiliyyətini itirmək. – Bu inəx’ doğmor, üç ildi ərəmix’leyif

Bir cevap yazın