ƏQRƏB

ƏQRƏB I is. [ ər. ] Saatda vaxtı göstərən dəmir mil. Qucaqlaşıb öpüşdü saatın əqrəbləri… (O.Sarıvəlli).

ƏQRƏB II is. zool. Zəhərli həşərat növündən biri. Çalsa əqrəb də hənuz eyləməz əmman, ölübə! (M.Ə.Sabir).

 

ƏQRƏB sözü nədir? – ƏQRƏB sozu nedir? – ƏQRƏB sözünun mənası – ƏQRƏB sozunun omonimi – ƏQRƏB sözünün omonimi – ƏQRƏB omonimi – ƏQRƏB basqa menasi var mi? – ƏQRƏB sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın