ƏPBƏX’YAPAN

(Şərur)
təndirə lavaş yapmaq üçün alət

Bir cevap yazın