ƏKMƏK

ƏKMƏK I f. Basdırmaq. Quba bağlarında şitillər alıb; Alma da, armud da, ərik də əkdi (S.Vurğun).

ƏKMƏK II f. Rədd etmək, başdan eləmək, aradan çıxmaq. Bərbərzadəni birtəhər tovlayıb otağın ikisini keçirdərik əlimizə. Sonra Sənubəri əkmək asandır (S.Rəhman).

ƏKMƏK III f. Şumlamaq. Niyə acından ölürük, əkin əkərik (H.Nəzərli).

 

ƏKMƏK sözü nədir? – ƏKMƏK sozu nedir? – ƏKMƏK sözünun mənası – ƏKMƏK sozunun omonimi – ƏKMƏK sözünün omonimi – ƏKMƏK omonimi – ƏKMƏK basqa menasi var mi? – ƏKMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın