zurna-balaban : is. Zurna və balaban.[Qarovulçu:] Odur kəndin camaatı, uşaqlıböyüklüzurna-balabanla buraya gəlirlər.Ə.Haqverdiyev. Ay ana, ay ana, bircə mənimo zurna-balabanımı bəri gətir. C.Cabbarlı.// Çalğı, kef mənasında. Çeşmələr başındanheç əskik olmaz; Zurna-balabanı bizim dağların.S.Vurğun.

Bir Cevap Yazın