zülali : sif. [ər.] biol. Zülala aid olan,zülaldan ibarət olan. Zülali birləşmələr. Zülalimaddələr.

Bir Cevap Yazın