zövcə : is. [ər.] kit. Arvad, həyat yoldaşı,qadın. Taleyin varmış, əzizim, Jasmen! Dahadilbərdir ölən zövcəndən. H.Cavid. Getdiağlım mənim əyyami-cavanlıq dəminə; Ki nədir,mən dözərəm zövcələrin hər qəminə…Ə.Nəzmi. [Əbdüləli bəy:] Ancaq Gülüş xanım,sizin yadınızdadırmı, 7-8 il bundan qabaqMirzə Balaşın bir zövcəsi var idi, o nəoldu? C.Cabbarlı.

Bir Cevap Yazın