zootexníki : sif. [yun. zoon və technedən]Zootexnikaya aid olan. Zootexniki laboratoriya.Zootexniki qaydalar.

Bir Cevap Yazın