zoolojí : sif. [yun.]

  • Zoologiyaya aidolan. Zooloji muzey
  • məc. Heyvani, qaba.
  • Bir Cevap Yazın