zol₁ :

  • sif. Uzun zolaq şəklində olan, zolaqşəklində kəsilmiş. Zol gön. Zol taxta. // is.Zolaq şəklində kəsilmiş gön, dəri və s. // is.Ağacın gövdəsindən qoparılan zolaqşəkilliqabıq
  • is. Zolaq. // Şüy çubuq, qayış zərbəsinindəydiyi yerdə buraxdığı iz. Zolların yerindəqan görünməyə başladı. M.S.Ordubadi._ Zol çıxarmaq (çəkmək, qaldırmaq) –şüy çubuq, qayış və s. buna bənzər şeylərləvurub bədəndə zolaq kimi iz buraxmaq. Eyariflər, İsfahanda; Bir dəllək var, zol çıxardır.Xəstə Qasım. Nazik çubuq hər dəfə tappıltıilə [Laçına] dəyəndə, dərisində zol qaldırırdı.M.Hüseyn.
  • Bir Cevap Yazın