zol₂ : zərf

  • dan. Düz, birbaş. Zol getdimşikayətə
  • Arasıkəsilmədən, həmişə, daima, tez-tez.Zol fikir içindədir. Zol şikayət edir. – [Rüstəm]gördü ki, burada bir cavan pəlvan əyləşibdir.Amma heç kimnən gülüb-danışmır, hey başınsalıb aşağı, zol fikirdədir. (Nağıl). [Səfər bəy:]Yaxşı! Yaxşı! Axund, bu Qənbərqulu maşınkimi bir şeydir, bir kərə ki, vintini burdun,daha zol danışacaq. B.Talıblı.
  • Bir Cevap Yazın