ziyan : is. [fars.] Zərər. Ziyan vermək.Ziyan vurmaq. Ziyan dəymək. Ziyana düşmək.Ziyan gətirmək. Ziyan görmək. Ziyan toxunmaq.Ziyan çəkmək. – Ziyanın yarısındanqayıtmaq da qazancdır. (Ata. sözü). Neyçünözünə ziyan edirsən? Yaxşı adını yaman edirsən?Füzuli. [Cavan kəndli:] [Pərviz xanın]hər gəlməyindən rəiyyətə nə qədər ziyan toxunur.Ə.Haqverdiyev. [Sultan:] Mən bu dəfəəl çəkməyəcəyəm, özü də heç bir ziyan görməyəcəyəm.İ.Hüseynov.◊ Ziyan eləmək – uşaq salmaq.

Bir Cevap Yazın